Klachtenprocedure

Klachtenprocedure B-You Cosmetics

B-You Cosmetics stelt haar relatie met klanten voorop. Wij werken dagelijks aan het optimaliseren van de kwaliteit van onze producten, dienstverlening en opleidingen. Helaas, daar waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Indien u als klant ontevreden bent over een product, dienst of opleiding , verzoeken wij u vriendelijk doch dringend dit aan ons kenbaar te maken. Uw klacht, opmerking of misschien wel juist opbouwende kritiek, nemen wij zeer serieus en waar nodig zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

Telefonisch of e-mail

In de praktijk blijkt dat de meeste klachten en opmerkingen telefonisch, per e-mail of tijdens een goed gesprek kunnen worden opgelost. Hierdoor verzoeken wij u vriendelijk eerst telefonisch contact op te nemen voor overleg of het maken van een afspraak. Indien het een klacht betreft van garantie op bijvoorbeeld apparatuur, verzoeken wij u vriendelijk de originele factuur op te zoeken en een kopie daarvan aan ons te doen toekomen en/of mee te nemen tijdens een afspraak.

Formele klachtenprocedure

Is uw probleem niet opgelost na een (telefonisch) gesprek, of leent de klacht zich niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen. Dit kan via het bijgevoegde klachtenformulier. Dit klachtenformulier dient dan per e-mail of per post aan ons te worden toegezonden. De email- en adresgegevens staan op het formulier vermeld. Indien het een klacht betreft van garantie op bijvoorbeeld apparatuur, verzoeken wij u vriendelijk de originele factuur op te zoeken en een kopie daarvan aan ons te doen toekomen en/of mee te nemen tijdens een afspraak.

Verloop schriftelijke procedure

Zodra het klachtenformulier door ons is ontvangen, zullen wij de klacht beoordelen. Binnen 14 dagen zullen wij inhoudelijk reageren op uw klacht. Mocht dit onverhoopt niet lukken om binnen deze termijn inhoudelijk te reageren, zullen wij u dit schriftelijk laten weten en u een termijn noemen waarin dit wel het geval is. Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen 4 weken op te lossen. Mocht dit onverhoopt uitlopen, zullen wij uiteraard tijdig contact met u opnemen en u op de hoogte houden van de verdere gang van zaken en procedure. Uiteraard ontvangt u na afhandeling van de klacht een bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Onafhankelijke derde partij

Mochten er onverhoopt klachten zijn waar u gezamenlijk met B-You niet uitkomt, kunt u zich richten tot Odyssey Nail Systems The Netherlands, gevestigd te Zwolle aan de Belvederelaan 149-151. Een eventueel oordeel of uitspraak over de klacht(en) is bindend vanuit Odyssey Nail Systems naar B-You toe. B-You heeft zich te allen tijde te conformeren naar deze uitspraak.

Tot slot

Als u niet tevreden bent, waarderen wij het zeer dat u uw klacht uit, immers u geeft ons een tweede kans! Wij garanderen u dat wij alle gegronde klachten meenemen in een kwaliteitsevaluatie van onze organisatie en ons best zullen doen om maatregelen te nemen om herhaling van de klacht te voorkomen. Elke klacht wordt afzonderlijk en 100% vertrouwelijk afgehandeld.